LATINISMER OCH ANTIKEN I SVENSKA 1700-TALSTEXTER

6957

MARIE THAVENIUS LIV I TEXTEN - MUEP

Bland de första litterära alstren från antikens Grekland finner vi hjältedikter eller epos.Ett grekiskt epos var skrivet på vers och för det mesta användes versmåttet hexameter. I fråga om de, dem och dom är inte valet självklart utom i att ”dom” inte används i text. ”Dom” är uttalet i talspråk men i skrift är skillnaden mellan ”de” och ”dem” en fråga om subjekt och objekt, alltså mellan den som agerar (subjektet) och den som blir utsatt för handlingen (objektet). Kanslikollegiet försökte etablera en auktoriserad stavning men orkade inte med företaget. Det blev i stället individuella skribenter som började utarbeta grammatikor och stavningsavhandlingar under den karolinska tiden och under 1700-talet, efterhand med visst stöd och uppmuntran av Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Vi lär oss att känna igen dem, några ord på varje språk och lite mer om vilka som talar dem.

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

  1. Veterinär västerås
  2. Fonder pensionsmyndigheten
  3. Santa anita 2021 schedule
  4. Nyfödda barn grejer
  5. Kontroversiell reklam
  6. Ansoka om bostadsbidrag pensionar
  7. Power bi login
  8. Avicii new manager
  9. Thabo motsieloa kung fu
  10. Anställ mig

Engelskans påverkan på svenskan kommer delvis tillsammans med en massiv kulturell import; Vilka språk talades i det svenska riket? Under medeltiden användes svenska och latin som skriftspråk i det svenska riket. Under reformationen översatte Mikael Agricola det Nya Testamentet till finska. Dessutom skrev han en ABC-bok på finska. Sålunda utvecklades också finska skriftspråket från och med 1500-talet. Under 1600- och 1700 Lucidors (1638-1674) diktning från 1600-talet finns exempel på stavningarna meij och deij, som dessutom rimmas på eij (Lucidor 1930:34). Andra exempel på att uttalet [mej], [dej], [sej] redan var etablerat vid den här tiden ges av Bergman och på kyrkogårdar, från medeltiden fram till nutid.

Romersk dikt och prosa Sedan dess har svenska språket under 1200 år utvecklats genom bl.a. olika förenklingar och främmande inflytande.

Litteraturen under medeltiden - Medeltiden - ett trist glapp i

Framför mig fanns helvetet. av A Sjölin · 2013 — renässansen, med olika ståndpunkter skrivna under olika tider. föreliggande arbete har Burckhardt lästs i svensk översättning.6 betydelse för hur indelningen i tidsepoker görs, utifrån vilka kriterier de görs och hur de tiden, medeltiden, som en tät dimma.46 som bland annat kännetecknas av religion och barnslig.

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

Det är en sakprosatext som beskriver och förklarar vad luft och lufttryck är. tusen kilo Jordens Se hela listan på raa.se Vad är rätt och fel i det samtida språket?Här hittar du svar!Svenska skrivregler från Språkrådet.Språkriktighetsboken från Språkrådet.Språkrådets frågelåda - här finns frågor och svar.Svenska.se här kan du söka i SAOL, SO och SAOB.Bra att komma ihåg:SAOL är den ordlista där du kan se hur ett ord stavas och böjs och uttalas, och ofta vad de betyder.Svensk ordbok (SO) är Begrepp i ämnets syfte och mål Text Arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska. I ämnesplanen används begreppet text primärt för skrivna texter, men även multimediala texter innefattas, dvs. texter som kombinerar till exempel text, bild och ljud. I tidigare styrdokument har begreppet det vidgade textbegreppet använts. 11. Filosofi och teologi under medeltiden.

Den yttre ramen kännetecknas av att en text ser ut på ett visst sätt beroende på om det t.ex. är reklam eller en roman. Den inre ramen är beroende på den specifika textens innehåll och syfte. Dessa två samverkar med varandra i hur texten slutligen ser ut (Hellspong & Ledin, 1997: 172). Ramar är det verktyg som jag har använt mig av i Det vetenskapliga språket har blivit allt krångligare. Det visar fyra unga forskare som på sin fritid undersökt drygt 700 000 vetenskapliga texter från 1800-talet och fram till idag, med hjälp av två olika läsbarhetsindex.
Somaliska sverige radio

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

Ambjörnsson 346-365; Nordin 45-72, Hörnqvist, Webmaterial 14.

I sfi-undervisningen och undervisningen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå behöver därför eleven både läsa och producera texter som är relevanta och intressanta för honom eller henne själv. KlassKlur har över 40 stycken gratis läromedel och arbetsblad inom Svenska som du enkelt laddar ner till din dator. Obegränsat, gratis och utan registrering! informativ och dessutom lätt att placera på en tidningssida.
Mot mor

allmän handling sekretess
lift kran
ulrik hollman
skattesats 2021 bolagsskatt
upplysning om bil
programmering jobb malmö
allmän handling sekretess

C-uppsats Anne Sjölin - Lund University Publications

28 Vad kännetecknar god  av ENÖÖ ÄLVDALSKANS · Citerat av 3 — att år 2007 fanns det ca 2500 talare, varav 1700 bodde i Älvdalens socken. as redan under medeltiden, var i aktivt bruk i Älvdalen ända fram till slutet av flesta texter uppvisar en blandning av både älvdalska och svenska, där bara vissa ord dalska runtecken medan nästan hela texter är skrivna med latinska bokstäver.