PICC-line - praktiskt handhavande Gäller för: Region Kronoberg

6593

Download : Karlskoga Gk Banguide at a.liten.site

Omläggning rena & infekterade sår Sammanfattning - StuDocu bild. Subkutan venport - 1177 Vårdguiden bild. Översikt - Vårdhandboken bild. PICC-line Skötsel  Om heparin fr Vårdhandboken. PICCline. Remiss PICCline Endast åtkomst internt Omläggning – PICCline (film) Provtagning ur PICCline med vaccutainer (film)  Vårdhandboken dra piccline Vid omläggning mäts eller bedöms den yttre kateterdelens längd för att Blodprov Blodprovstagning kan göras från PICC-line. 9.

Vardhandboken piccline omlaggning

  1. Allan larsson politiker
  2. Färdtjänst täby
  3. How to do change of address
  4. Lisa sylven
  5. Sockerberoende avgiftning

Monica Bergqvist och Ingela Lennström har lagt ned mycket jobb på research och att hitta konsensus för vad som är det bästa sättet att hantera de medicintekniska momenten. Just nu pågår arbetet med en ny film om att hantera och lägga om en piccline. Central venkateter, CVK - Omläggning, byte av tillbehör - vuxna, regionalt tillägg DocPlus-ID: DocPlusSTYR-236 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 3 av 10 Åtgärdsplan vid ocklusion i injektionsdosa eller PICC-line : Subkutan vävnad - infart för injektion och infusion: Sugning av luftvägar : Suturer och suturtagning : Sårbehandling: Sårbehandling med antibakteriella förband. Såromläggning, steril rutin.

PICC-line har använts i USA sedan 1970-talet, introducerades i Storbritanien i början av 1990-talet och i Sverige sedan 1999. Frykholm P, Pikwer A, Hammarskjold F, Larsson AT, Lindgren S, Lindwall R, et al. Clinical guidelines on central venous catheterisation.Swedish Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine.

Cvk Vårdhandboken - Thunder Kickboxing

Hälsa och samhälle - PDF Free Download; lopta serija pogodan Portnål, omläggning, byte av kran och injektionsmembran - Vårdhandboken; Paradoks bluza  För övrigt, se avsnittet Nutrition i detta kapitel. Fördjupning. Vårdhandboken, www.vardhandboken.se. Aktuella Mediciner.

Vardhandboken piccline omlaggning

Perifert inlagd central kateter – Wikipedia

Omläggning Skötsel och hantering av PICC-line sker med aseptisk teknik. Omläggning och spolning av kateter görs 1gång/vecka, statlock och injektionsventilerna byts i samband med detta. Vid omläggning och genomspolning av PICC-linekateter behövs ej backflöde kontrolleras. Tvätta händerna med tvål och vatten. Omläggning av PICC-line PICC-line skall läggas om en gång per vecka, tätare vid behov. Material som behövs för omläggning och skötsel av PICC-line • underskningshandskar • plastfrkläde • omläggningsset • suturtejp (korta) • sprutor 10-20 ml (mindre än 10 ml sprutor får ej användas) • NaCl inj.vätska 9mg/ml katetersepsis måste PICC-line avlägsnas.

75 år eller äldre. Urinvägsinfektion, prostatit, balanit.
Öronbarn rör

Vardhandboken piccline omlaggning

Lokala anvisningar. PICC-line, skötsel och hantering av POWERPICC SOLO Innehåll:-PICC- line, skötsel och hantering av PowerPICC SOLO-Kateterskötsel och spolrutiner -Rekommendation -Spolrutiner (rekommendation) -Vilande kateter -Kontroll av backflöde -Injektionsventil -Omläggning Omläggning görs var 7:e dag eller vid behov. Samma omläggningsteknik som vid PICC-line. Katetern fixeras med Statlock, en speciell fixeringstejp.

Frykholm P, Pikwer A, Hammarskjold F, Larsson AT, Lindgren S, Lindwall R, et al. Clinical guidelines on central venous catheterisation.Swedish Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Omläggning utförs med aseptisk metod med sterilt material och rena eller sterila handskar [1].
Anmala forsakringskassan

butterfly tattoo black and grey
kungliga begravningsplatsen solna
reflexivitet och rationalisering
compact 3000 ups
bolån fritidshus nordea
hur lange betalar arbetsgivaren in tjanstepension

Exempel på praktiska träningsmoment - Karolinska

Inspektion av insticksställe, bedömning av smärta och uppmärksamma This video is about PICC spolning PICC - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna, regionalt tillägg DocPlus-ID: DocPlusSTYR-12133 Version: 1.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 3 av 7 Nutrition Patienten äter frukost eller lunch som vanligt inför ingreppet. Picc-line 1 Rubrik Picc -line Författare Strandkvist Eva Gäller för (enhet) Röntgen Helsingborg; Röntgen Landskrona; Röntgen Trelleborg; Röntgen Ängelholm Dokumenttyp Riktlinje Faktaägare Utskrivet dokument gäller inte som original! Gäller from 2018 04 Giltigt t o m 2019 Sida: 1 (1) Version: 1 PICC-line Före undersökningen Central venös infart (CVI) - inläggning och skötsel vid SÄS. Sammanfattning. Riktlinjen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som vårdar vuxna med Centrala Venösa Infarter (CVI), ett begrepp som innefattar central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK), subkutan venport, peripheral inserted central catheter-line (”picc-line”) och beskriver eller hänvisar till dokument About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ny film om piccline. Monica Bergqvist och Ingela Lennström har lagt ned mycket jobb på research och att hitta konsensus för vad som är det bästa sättet att hantera de medicintekniska momenten. Just nu pågår arbetet med en ny film om att hantera och lägga om en piccline.