Webbinarium: ”Att leda i coronatid” – experter från Göteborgs

1883

Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen

För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap; Samverkan; Arbetsplatskonflikt; Akutmottagningen; Du är utsatt för trakasserier 2021-04-24 Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Kursen är en fördjupningskurs på grundnivån. Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 30 hp i sociologi INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC30003 Klassisk sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Classical sociological theory, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-06-17 och senast reviderad 2021-01-04.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

  1. Tele2 studentams
  2. Blodprovtagning barn
  3. Arn eliasson
  4. Mall testamente ensamstående med barn

E-post: johan.rosquist@gu. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet - ‪Citado por 842‬ - ‪sociologi‬ Dirección de correo verificada de socav.gu.se. sociologi. "sociologi gu". Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade orden sociologi gu.

Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 30 hp i sociologi INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-05 att gälla från INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP .

Roland Kadefors Institutionen för sociologi och - DocPlayer.se

Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2015 Författare: Marcus Jildenstål Svedberg Handledare: Stefan Schedin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ingår i förskollärarexamen. Kursen är en kärnkurs och ges på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program: 1) Förskollärarprogrammet (L1FÖR) Förkunskapskrav För behörighet til kursen krävs att studenten är antagen till förskollärarprogrammet. Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges dels inom ramen för Magisterprogrammet i arbetsvetenskap dels som fristående kurs inom huvudområdet Arbetsvetenskap.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Deltagarlista - Institutionen för folkhälsovetenskap

https://doiorg.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/08038740.2017.1292314 Crenshaw, K. (1989). Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms. Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Arbetsvetenskap Detta tvärvetenskapliga ämne omfattar olika perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Ledningen vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap består av prefekt, pro-prefekt, två vice-prefekter och administrativ chef. Anna Peixoto, prefekt 031-786 6140 anna.peixoto@gu.se Cathrin Wasshede, proprefekt 031-786 5830 cathrin.wasshede@gu.se Emma Engdahl, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning.

En examen från Personalvetarprogrammet ger behörighet till bland annat Masterutbildningar i Strategic Human Resource Management and Labour relations, sociologi, kriminologi samt magisterprogrammet i Arbetsvetenskap. kandidatexamen i arbetsvetenskap med inriktning mot analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad på 180 högskolepoäng. Examensarbetet har utförts på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet under vårterminen år 2019. Undersökningen har utförts på ett rekryterings-och bemannings Institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Typ av arbete: Examensarbete avancerad nivå 15 hp Datum: 2020-09-14 Nyckelord: Tidigare kriminella, anställning, arbetsmarknad Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (1) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se/sociologi-arbetsvetenskap INSTITUTIONEN FÖR SO CIOLOGI OCH ARBETSVE TENSKAP Litteraturlista Reading list .
Individualism kollektivism

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet - ‪Citado por 842‬ - ‪sociologi‬ Dirección de correo verificada de socav.gu.se. sociologi. "sociologi gu". Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade orden sociologi gu. Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

SC30003 Classical sociologial theory, 7,5hec Arbetsvetenskap är vetenskapliga studier av människor i arbete och arbetets former och processer. [1] Det är ett forskningsfält som omfattar analys, design och utveckling av arbete, arbetsorganisation, arbetsmarknad och produktionssystem utifrån människors fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. [2] INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för SF30006 Litteraturlistan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-11, att gälla från och med höstterminen 2019. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
Bli en uber förare

lakarloner 2021
lundin mining chile
eric lindblad
fysiska hälsa översättning
real estate lund sweden
saab transpondertech support

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs

Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP KR2202 Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv, 15 högskolepoäng Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-11-15 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Undervisning 100 % Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges … INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-05 att gälla från Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges dels inom ramen för Magisterprogrammet i arbetsvetenskap dels som fristående kurs inom huvudområdet Arbetsvetenskap.