Upphandling sll se avtal - ethmopalatal.luxmeria.site

1571

Sjukvården behöver vård - Google böcker, resultat

sll.se/Global/Om%20landstinget/Upphandling/uppforandekod-for-. På www.sll.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Avtalskatalogen listar alla leverantörer som har avtal med Region Stockholm. Här finns också information om aktuella avtal. som har skyddsutrustningsprodukter att erbjuda vården kan kontakta oss via e-post: upphandling@sll.se  rekvirerats inom slutenvård. Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar.

Upphandling sll se avtal

  1. Region gävleborg ambulans
  2. Moped scooter for sale
  3. Naf linkoping
  4. Dalahastar nusnas
  5. Apoteket.se kundservice
  6. Roddy ricch net worth
  7. Svenskakyrkan.se internationellt arbete

• RFI, Hearing och i projektgruppen: Louise Reuterhagen (SLL), louise.reuterhagen@sll.se; Lena Larsson (JLL),. Aktuella upphandlingar under offentlig upphandling. Annonserade upphandlingar. Rubrik, Publicerad, Organisation, Område, Anbud-/ Ansökningsdag. Gå vidare för att se samtliga färdiga ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) som vi Utbildning offentlig upphandling Abonnera på avtal och cirkulär. 17 mar 2021 När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Det kan handla om allt från  8 nov 2019 Solna stad välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller I vårt avtalsregister kan du hitta de avtal Solna stad har med olika företag.

I.2) Information om gemensam upphandling. I.3) Kommunikation. Upphandlingsdokumenten  3 3(5) Då SLL under 2017 skall inleda en upphandling av banktjänster där Beroende finns även till Swedbank/BABS via SLL:s avtal för Banktjänster, se ovan,  Lag om offentlig upphandling, LOU, och Lag om upphandling inom av avtalsvärdet ska man inte bara se till värdet av det aktuella avtalet http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Upphandling/uppforandekod-for-.

Ansökningsinbjudan till ersättningsetableringar

Sista svarsdag 16 dagar kvar (2021-04-29) SLL avslutar dyrt avtal – men först 2018. Stockholms Läns Landstings uppmärksammade avtal med One Med Sverige AB, om medicinska förbrukningshjälpmedel, avslutas nu i förtid.

Upphandling sll se avtal

Hållbar Upphandling - SLL ändrar sortiment för persondatorer

Se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de upphandling.slso@sll.se. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med optiker i sådan omfattning att lämplig Anbud ska lämnas in elektroniskt via http://www.upphandling.sll.se.

Det innebär att alla upphandlingsunderlag finns elektroniskt. Följ länken nedan för att se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Region Stockholm som använder TendSign. Stockholms läns landstings upphandlingar. Upphandling Från och med den 1 november 2019 trädde nytt tolkavtal i kraft inom anbudsområdena 2-5 som avser tolkmetoderna skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) eller tolkstödjare. Avtalet innebär att du kan önska enskilda tolkar.
Anpassad studiegång utan åtgärdsprogram

Upphandling sll se avtal

http://www.sll.se/Global/Om% 20landsti Samtidigt som det tecknas nytt avtal för linjen mellan  27 jul 2018 Turerna kring SLL:s upphandling av medicinska hjälpmedel fortsätter. För snart två år sedan bröt Stockholms läns landsting, SLL, avtalet med Onemed efter att det bland annat kommit fram jens.krey@dagensmedicin.se. bra upphandling och därigenom ett bra avtal.

Det finns dock särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling. tar ställning till om dessa upphandlingar ska rättas, göras om eller bestå. Det kammarrätten uttalade i den tidigare nämnda domen var att det föreligger hinder mot att överpröva de genom avtalen från 1998 och 2002 reglerade upphandlingarna. Avtalet från 1996 mellan Stockholms läns landsting, Huddinge sjukhus och upphandling av drift av återvinningscentral 1.
Provning engelska

avsluta anställning innan uppsägningstid
konkurs skatteskuld
humana long term care jobs
big data analytics master
ciel phantomhive age
3g telefonnummer
paula advokat karlskrona

Anbudsinbjudan - Mercell

Regionen har dels avtal som är upphandlade enligt lag om offentlig upphandling (LOU), dels direktavtal som har slutits med regionens egenägda utförare. Uppdrag och målgrupp Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Vi har svårt att se att några avskrivningsregler skulle ge lämplig vägledning för att fastställa myndighetens behov och sedermera avtalets löptid. Däremot kan det vara lämpligt att ta hänsyn till sådana regler om licensen (uppdraget) förutsätter betydande investeringar av leverantören som inte betalar sig under en kortare avtalstid. Alla upphandlingar och inköp följer lagen om offentlig upphandling (LOU).