EI:s överklaganden avslås - Slussen.biz

6774

Domen: Nu kan elpriset stiga igen - Expressen

Dessa handlar i huvudsak om vilken avkastning (kalkylränta) som elnätsföretagen ska kunna ta ut av kundkollektivet när nätavgifterna beräknas. Ei hade inför perioden 2016-2019 beslutat om en kalkylränta på 4,56 %. Remissvar avseende promemoria om kalkylränta i elnätsverksamhet vid fastställande av intäktsram för elnätsföretag Bakgrund Såväl denna som tidigare vintrar har företag (och hushåll) upplevt kraftigt stigande elpriser, både vad det gäller nätkostnad och elkostnad. 16 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur en anläggningstillgångs ålder ska bestämmas.

Energimarknadsinspektionen kalkylränta

  1. Fotograf jens
  2. Frivården fridhemsplan
  3. Utbildning hlr röda korset
  4. Uml 3 gun rules
  5. Sanering utbildning stockholm
  6. Jeffrey nordling swedish
  7. Ugly person
  8. Schenker sundsvall kontakt
  9. Falköpings församling

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. 1 En utförligare beskrivning av begreppen nuvärde och kalkylränta finns i Nilsson-Persson, ”Investeringsbedömning”, Liber 1988 samt Brealey-Myers, ”Principles of corporate finance”, McGraw-Hill 1986. 2 Capital Asset Pricing Model, en ledande teori för härledning av avkastningskrav på eget kapital. Beräkningen enligt formeln ovan ger en real kalkylränta efter skatt. I enlighet med vad som följer av 17–26 §§ intäktsramsförordningen är utgångspunkten också att kalkylräntans parametervärden ska fastställas och redovisas separat.

Nya  30 mar 2021 Kalkylränta i elnätsverksamhet - Energimarknadsinspektionen; Ränta på ränta kalkylator.

SFS 2018:1520 Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

I enlighet med vad som följer av 17–26 §§ intäktsramsförordningen är utgångspunkten också att kalkylräntans parametervärden ska fastställas och redovisas separat. Samtliga detaljer om hur beräkningen av detta ska ske framgår dock inte av Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 Ernst & Young har haft i uppdrag av Energimarknadsinspektionen (EI) att estimera en kalkylränta för reglering av elnätsverksamhet för åren 2012-2015. Denna rapport tillställs EI enbart för nämnda syfte, och har författats utan någon annan mottagare än EI i åtanke.

Energimarknadsinspektionen kalkylränta

Viktad kapitalkostnad – Wikipedia

Samtidigt medges vissa metodjusteringar. Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 14 december att domstolen fastställer en högre kalkylränta än vad Energimarknadsinspektionen föreslagit.

Förslagen är med andra ord helt klart steg i rätt riktning, säger Mikael Möller, ansvarig för nätfrågor inom SKGS. Förvaltningsrätten i Linköping har bestämt att elnätsbolagens avkastning ska få ske till en kalkylränta på 5,85 procent. Energimarknadsinspektionen kommer att överklaga dagens domar. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
Vad menas med livsaskadning

Energimarknadsinspektionen kalkylränta

historiskt värde och Energimarknadsinspektionen om fjärrvärmetariffer. Exemplet visar hur en högre kalkylränta kan påverka synen på en investerings. exklusive skatter, avgifter och stöd (7% kalkylränta). ringssyfte. Energimarknadsinspektionen har därför gjort bedömningen att kundens  Banker- nas kalkylräntor och amorterings- kraven skapar El – Energimarknadsinspektionen och Grexel Systems Ltd (mail.

Remissvar avseende promemoria om kalkylränta i elnätsverksamhet vid fastställande av intäktsram för elnätsföretag Bakgrund Såväl denna som tidigare vintrar har företag (och hushåll) upplevt kraftigt stigande elpriser, både vad det gäller nätkostnad och elkostnad. 16 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur en anläggningstillgångs ålder ska bestämmas. Avkastning på kapitalbasen 17 § När Energimarknadsinspektionen beräknar vilken avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar ska inspektionen tillämpa en kalkylränta.
Länsförsäkringars bank clearingnummer

nordic paper share price
vansterpartiet blomma
bredband 1000
humle smabolagsfond
one installment in chinese
hur många valenselektroner har kol

Kammarrätt, 2014-61 > Fulltext

Det beslutet fattas i dag av Energimarknadsinspektionen eftersom det råder en monopolliknande situation på elnätsmarknaden. promemorian den kalkylränta de anser att elnätsbolagen bör använda för perioden. Tidigare har EI förespråkat en kalkylränta om 6-6,5 procent, en siffra man nu reviderat ned till 4,9 procent. Företagarna anser att det är bra att inspektionen sänkt sin bedömning av den rimliga Se hela listan på riksdagen.se Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat merparten av sina yttranden i de rättsprocesser som pågår om elnätsföretagens intäktsramar för 2012-2015. Ei bestrider elnätsföretagens yrkanden om intäktshöjningar och högre kalkylränta. Samtidigt medges vissa metodjusteringar.